Regulamin Serwisu

Administratorem danych jest:

 1. Skuteczna dieta Sylwia Jasiak z siedzibą w Wojnicz ul. Ogrodowa 4, NIP – 8733283127 REGON – 520854544


Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu fitdietonline.com zwanego dalej Serwisem i jest ogólnodostępny pod adresem https://fitdietonline.com/regulamin Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel Serwisu ustala niniejszym Regulamin. Przed założeniem konta w Serwisie fitdietonline.com należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta jest równoważne z tym, że Użytkownik:

 • Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,
 • Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem,
 • Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

I. Regulamin Serwisu i Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Nazwa Użytkownika/Login – ciąg znaków alfanumerycznych pozwalających innym Użytkownikom Serwisu na zidentyfikowanie Użytkownika posługującego się daną Nazwą jako źródła Treści, Komentarzy i innych danych przekazywanych do Serwisu.
  • Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym fitdietonline.com, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści oraz wymianę informacji i za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Treści.
  • Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
  • Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
  • Usługa Treści – usługa hostingu świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem